Op deze pagina vindt u de disclaimer zoals deze beschikbaar is gesteld door Bram Kortekaas. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bram Kortekaas is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bram Kortekaas en de publicatierechten van foto's bij de maker van foto's.

 

Op de site vindt u onder andere foto's gemaakt door:

Malou Kranen

Florentine Berkelbach van der Sprenkel 

 

Bram Kortekaas streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.